YAYIN İLKELERİ

Özetler Türkçe ve İngilizce olmak kaydıyla en fazla 250 kelime olmalıdır.
Türkçe ve İngilizce olarak 4-5 tane anahtar kelimeye yer verilmelidir.
Kongrede sunulacak olan bildiriler, APA yazım kurallarına göre yazılmalıdır.

PUBLICATION PRINCIPLES

The abstracts should be maximum 250 words in Turkish and English.
4-5 key words should be given in Turkish and English.
The papers to be presented at the Congress should be written in accordance with the APA rules. • KONGRE SUNUM DİLİ

  Kongre’de, Türkçe ve İngilizce dillerinde sunum yapılabilir.    

  Bildiri metinleri de Türkçe veya İngilizce yazılabilir. 

  CONGRESS PRESENTATION LANGUAGE

  Presentations can be made in Turkish and English languages at the Congress.

  The abstracts can also be written in Turkish or English.  ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES

  • Özet Gönderim Tarihi / Submission of Abstract Ending

   01.03.2019

   Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih/ Congress Registration and Payment Deadline

   08.03.2019

   Kongre Program İlanı / Notice of Congress Plan 

   15.03.2019

   Kongre  / Congress

   21-24.03.2019              

   Tam Metin Gönderme Son Tarihi/ Full Text Submission Deadline

   26.04.2019