KONGRE KİTABI

Kongrede sunulan bildiriler, hakem sürecinden geçirildikten sonra bilim dallarına göre yayına hazır hale getirilecektir.

Yayına hazır hale getirilen bildiriler, editör sorumluluğunda “Elektronik Kitap”olarak yayınlanacaktır.


CONGRESS BOOK

The declarations presented at the Congress will be made ready for publication according to the branches of science after being circulated by the arbitrator.

Announcements prepared for publication will be published as “Electronic Book” on editorial responsibility.


Sempozyum kitabı olarak uluslararası yayınevi statüsüne haiz olan BERİKAN YAYIN EVİ (www.berikanyayinevi.com.tr) tarafından yayınlanacaktır.