KURULLAR / COMMITTES

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI / HEAD of REGULATORY BOARD

Doç. Kadir SEVİM, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU / REGULATORY BOARD

Doç. Elif AĞATEKİN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Parisa GÖKER, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İrfan DÖNMEZ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine POYRAZ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Candan HERGÜL, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAHVECİ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seraceddin Levent ZORLUOĞLU (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim ERTÜRK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. M. Kıvanç AK (Düzce Üniversitesi)

BİLİM KURULU / SCIENCE BOARD

Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN (Ankara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Cengiz ACAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ARGAN (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Canan DELİDUMAN (Karatay Üniversitesi)

Prof. Nilgün BİLGE (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Caner KARAVİT (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Rıdvan COŞKUN (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Mustafa BULAT (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Galip SAYILOV (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

Doç. Dr. Afaq MEMMEDOVA (Bakü Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Tahsin YILMAZ (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz HASIRCI (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Doç. Dr. Engin EROĞLU (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail Özgür SOĞANCI (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Soner AKPINAR (Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeynep TUNA ULTAV (Yaşar Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem ÖZKAN (Mimar Sinan Üniversitesi)

Doç. İlker YARDIMCI (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Candan HERGÜL (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Parisa GÖKER (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAHVECİ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emrah YALÇINALP (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YALÇIN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfü ÇORBACI (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Seraceddin Levent ZORLUOĞLU (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAYRAK KAHRAMAN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Demet Deniz DÜLGER (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mine POYRAZ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEZER (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kerem İŞCANOĞLU (Trakya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya UYSAL (Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ATEŞLİ ( Dumlupınar Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim ERTÜRK (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Cenk SEZER (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Onur DÜLGER (Anadolu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Deniz GÖKDUMAN (Trakya Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Ebru Kemalbay EREN (Anadolu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Ümit AKIN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

EXHIBITION BOARD

Prof. Nilgün BİLGE (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Rıdvan COŞKUN (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Mustafa BULAT (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU (Trakya Üniversitesi)

Doç. Kadir SEVİM (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Elif AĞATEKİN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Dr. Nilgül SALUR (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İrfan DÖNMEZ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEMİR (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

SEKRETERYA / SECRETARY

Arş. Gör. Elif GÜNDÜZ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Arş. Gör. Ozan BEBEK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Arş. Gör. Özge TAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi