YAYIN İLKELERİ

SAYFA DÜZENİ

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

Üst, Alt, Sol, Sağ Kenar Boşluk:  2,5 cm   

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, Metinde 11, Özetlerde 9 ve dipnotlarda 8 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı

Paragraf Girintisi: Yok

Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda “Tek”

ANA BAŞLIK

Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. Times New Roman, 12 Punto. ÖZET ve KAYNAKÇA bölümleri hariç numaralandırma yapılmalıdır.

ALT BAŞLIKLAR

Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 12 Punto.

NUMARALANDIRMA

Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

     ÖZET / ABSTRACT (Numara verilmez)

     1. GİRİŞ

     2. ANA BAŞLIKLAR

     2.1. Alt Başlıklar

     2.1.1. Alt Başlıklar

     3. ANA BAŞLIK

     4. SONUÇ

     KAYNAKÇA

 

 

2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

SANAT VE TASARIM KONGRESİ

SERGİ ŞARTNAME VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

 1. Sergiye gönderilecek eserlerde yüzey çalışmaları için uzun kenar 60cm den uzun olmamalı, üç boyutlu çalışmalarda ise bir ölçüsü 60cm den uzun olmamalıdır.
 2. Her sanatçı en fazla bir (1) eserle sergiye katılabilir.
 3. Eser görseli (1 Adet) elektronik posta yoluyla gönderilirken en az 300 dpi çözünürlükte, jpeg formatında olmalı, 25MB’tan büyük olmamalıdır ve en geç 10.03.2018 tarihine kadar yukarıda verilen başvuru formu ile birlikte info@ubcak.net adresine gönderilmelidir. 
 4. Eserler 15.03.2019 tarihine kadar sergi kurulu tarafından dijital ortamda değerlendirilecek olup sergiye katılmaya hak kazanan katılımcılara elektronik posta ile bilgi verilecektir.
 5. Sergiye kabul edilen eserler en geç 16.03.2019 tarihine kadar kargo ile Özge ALPÜREN - Turan Güneş Bulvarı No: 18/1 Çankaya - ANKARA adresine ulaştırılmalıdır.
 6. Eser sergilenmeye hazır halde gönderilmelidir.
 7. Katılımcılar eserlerini zarar görmeyecek şekilde belirtilen adrese göndermelidirler. Eser gönderimi sırasında yaşanan olumsuzluklardan ve oluşacak zararlardan organizasyon kurulu sorumlu değildir.
 8. Belirtilen tarihten geç gelen ve sergilenecek durumda olmayan eserler sergilenmeyecektir.
 9. Kongrede bildirisi olan ve sergiye eseri kabul edilen katılımcılar, sergi ve kongre için ayrı ücret ödemeleri gerekmektedir.
 10. Eser sahipleri için katılım belgesi düzenlenecek ve sergilenen eserler kargo ile geri gönderilecektir. Eser iadeleri katılım belgesi ile birlikte Başvuru Formunda belirtilen adrese yapılacaktır.
 11. Kargo ile gönderilen ve kargo ile iade edilen eserlerin kargo masrafları katılımcıya aittir.
 12.  Yanlış beyan edilen adres veya kargo görevlisinin eser sahibini adreste bulamama durumundan kaynaklanan iade işlemleri ve masraflardan düzenleme kurulu sorumlu değildir.
 13. Başvuru formunu dolduran katılımcılar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.