YAYIN İLKELERİ

Özetler Türkçe ve İngilizce olmak kaydıyla en fazla 250 kelime olmalıdır.
Türkçe ve İngilizce olarak 4-5 tane anahtar kelimeye yer verilmelidir.
Kongrede sunulacak olan bildiriler, APA yazım kurallarına göre yazılmalıdır.

PUBLICATION PRINCIPLES

The abstracts should be maximum 250 words in Turkish and English.
4-5 key words should be given in Turkish and English.
The papers to be presented at the Congress should be written in accordance with the APA rules.